Te Whanaketanga

TOGETHER FOR TOMORROW

TAI POUTINI | WEST COAST Economic Strategy 2050
Tā Te Tai Poutini Rautaki Whakawhanake Ohaoha 2050

Our Values

To Tātou Uara

Manaakitanga
Welcoming, inclusiveness, connection, and support for each other.
E tāwhiri ana, e whakawhāiti ana, e tūhonohono ana, e tiaki ana hoki tētahi i tētahi
Kaitiakitanga

Active guardianship of our taonga and giving back to nature
E takatū ana te tiakina o ā tātou taonga me te whai whakaaro ki te taiao

Whanaungatanga
Our sense of collective belonging and identity
Te āhua o tā tātou whai wāhi tahi me te tuakiri
Rangatiratanga
Courageous leadership and being in charge of our own destiny
E māia ana te hautūtanga, me te hautū i tōna anō anamata
Pono
We are honest and sincere in everything that we do
E pono ana, e motuhenga ana hoki tātou i ā tātou mahi katoa
Kotahitanga
Unity and collective action
Te kotahitanga me te mahi tahi
About Te Whanaketanga

Who We Are

Over 150 people from across the Coast participated in the workshops held to design this strategy.

We are particularly proud of the contributions of over 20 rangatahi who were instrumental in setting the direction for this 2050 strategy.

Latest News

Nga Korero Hou

Te Whanaketanga strategy update

Te Whanaketanga strategy update

Group meets to discuss progress on West Coast development strategy. A steering group met on 29 September to discuss the progression and achievements of Te Whanaketanga Te Tai Poutini West Coast Strategy 2050. Te Whanaketanga is a roadmap to guide economic development...

read more